Lâm Quang Thái

Ủy viên HĐQT VDN

Mã CK: GMC
TCM

Vị trí : 98

Vị trí năm ngoái: 189

Tài sản: 101,086

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Quang Thái
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị VDN
Giới tính:
Nam
CMND:
023930608
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị VDN
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam