Hà Trọng Nam

Ủy viên HĐQT OGC; Anh ông Hà Văn Thắm_Chủ tịch HĐQT OCH - Chủ tịch HĐQT OGC

Mã CK: OCH

Vị trí : 70

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 162,142

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hà Trọng Nam
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị OGC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1970
Nơi sinh:
Xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang
Quê quán:
Xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị OGC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hà Văn Thắm Em trai 1.437,435
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam