Hà Hoài Nam

Chủ tịch HĐQT KLS

Mã CK: KLS

Vị trí : 72

Vị trí năm ngoái: 71

Tài sản: 157,598

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hà Hoài Nam
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị KLS
Giới tính:
Nam
CMND:
011500015
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
17/01/1972
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Tây
Địa chỉ thường trú:
P1-Đ1-222A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(84.4) 3772 6868
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị KLS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam