Đặng Thành Duy

Ủy viên HĐQT CLS - Phó TGĐ VNS; Con ông Đặng Phước Thành_Chủ tịch HĐQT VNS

Mã CK: VNS

Vị trí : 42

Vị trí năm ngoái: 94

Tài sản: 281,576

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thành Duy
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị CLS - Phó Tổng giám đốc VNS
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1984
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam