Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Hạnh Phúc
Tín nhiệm cao: 286
Tín nhiệm: 194
Tín nhiệm thấp: 12
Ông Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1959, quê Thái Bình), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; là kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị. Ông từng là Bí thư tỉnh Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.