Trở về VnExpress Số hóa

Lê Hoàng Ý Nhi

Lê Hoàng Ý Nhi

Cosplay Contest

Lê Hoàng Ý Nhi

Lượt bình chọn:
11
Bình chọn

Giới thiệu đề cử

Wanderer: Kẻ Lang Thang Anh ta đã từng là Quan chấp hành đứng thứ sáu của trong số 11 Quan Chấp Hành của Fatui, cho đến khi anh ta phản bội họ sau khi lấy được vision Lôi và cắt đứt mọi quan hệ với Fatui. Sau khi bị Nhà Lữ Hành và Buer - Thảo thần lúc bấy giờ đánh bại và ẩn náu trong nhiều tháng, Scaramouche đã biết được quá khứ xấu xa của mình và trở thành Kẻ lang thang, lang thang khắp Sumeru và các khu vực khác.

Các đề cử cùng hạng mục

Cosplay Contest

Đặng David

16

Cosplay Contest

Thuỳ Dung

263

Cosplay Contest

Trần Minh Anh

63

Cosplay Contest

Nguyễn Trang Thảo

16

Cosplay Contest

Pé Cáo x Taevii

123

Cosplay Contest

Hà Phương

9