Khoa học
Thứ năm, 24/8/2023, 10:05 (GMT+7)

Quá trình chinh phục cực nam Mặt Trăng của tàu Ấn Độ

Tàu Chandrayaan-3 hạ cánh nhẹ nhàng ở cực nam Mặt Trăng sau khoảng 19 phút hôm 23/8 và chuẩn bị hoạt động tại đó trong hai tuần.