VnExpress Xe

Xe điện

Xe điện đa phần có thiết kế tương tự xe tay ga, với phần cốp rộng và nhiều tiện ích, công nghệ thông minh. Một số dòng xe điện hiệu suất cao có thiết kế phá cách hơn.

Các loại xe
VinFast Ludo 2023

VinFast Ludo 2023

Khoảng giá: 12,9 triệu

VinFast Impes 2023

VinFast Impes 2023

Khoảng giá: 14,9 triệu

Yadea X-Bull 2023

Yadea X-Bull 2023

Khoảng giá: 14,99 triệu

Yadea IGO 2023

Yadea IGO 2023

Khoảng giá: 14,99 triệu

SYM Z1 2023

SYM Z1 2023

Khoảng giá: 15,35 triệu

Yadea X-Joy

Yadea X-Joy

Khoảng giá: 15,49 triệu

Yadea Xmen

Yadea Xmen

Khoảng giá: 16,99 - 17,9 triệu

Yadea E3 2023

Yadea E3 2023

Khoảng giá: 16,99 triệu

Yadea M6I TTFAR 2023

Yadea M6I TTFAR 2023

Khoảng giá: 17,99 triệu

Yadea Ulike 2023

Yadea Ulike 2023

Khoảng giá: 17,99 - 18,99 triệu

Yadea X5 2023

Yadea X5 2023

Khoảng giá: 18,99 - 21,99 triệu

VinFast Tempest 2023

VinFast Tempest 2023

Khoảng giá: 19,25 triệu

Yadea Orla 2023

Yadea Orla 2023

Ra mắt: 07/2023

Khoảng giá: 19,99 triệu

Yadea Odora 2023

Yadea Odora 2023

Khoảng giá: 19,99 - 21,5 triệu

Yadea S3 2023

Yadea S3 2023

Khoảng giá: 20,99 - 23 triệu

Yadea G5 2023

Yadea G5 2023

Khoảng giá: 21,9 - 39,99 triệu