Giới thiệu: Bên cạnh thi lý thuyết, sa hình, đường trường, người học lái ôtô cần thực hiện thêm phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên phần mềm do Tổng Cục đường bộ Việt Nam cung cấp.

Có 120 tình huống theo 6 phần: trong khu dân cư, ngoài khu dân cư, trên đường cao tốc, trên đường núi, trên đường quốc lộ và các tình huống tai nạn giao thông thực tế. Từ 120 tình huống này, mỗi bộ đề sẽ chọn ra 10 câu ngẫu nhiên để thi.

Cách thi: nhấn phím "Cách" (Space) trên bàn phím khi phát hiện nguy hiểm. Tùy thời điểm nhấn phím "Cách" (Space), mỗi câu được chấm 0/1/2/3/4/5 điểm. Với đề 10 câu, tối đa 50 điểm, học viên sẽ vượt qua bài thi nếu đạt 35 điểm trở lên.

120 tình huống
mô phỏng

Nhấn phím Cách (Space) khi phát hiện tình huống
Gắn cờ:     Điểm:    Gợi ý