Trở về trang Số Hóa
Trở về trang Số Hóa

Liên hệ

Email:
sohoa@vnexpress.net
Điện thoại:
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM)

Profile
Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng

Sinh năm: 1990

Công ty: 3S Intersoft

Chức danh: CTO

Giới thiệu

Nguyễn Ngọc Hưng là CTO của 3S Intersoft, luôn đề cao tinh thần học tập suốt đời và luôn cập nhật công nghệ mới.

Kinh nghiệm

CTO - 3S Intersoft 1/2017 - nay

Các vai trò trong quá trình:

● Product Owner

● Solution Architect

● DevOps Engineer

● Presale

Các công việc trong quá trình:

● Tạo tài liệu Đề xuất/Báo giá cho các cơ hội dự án.

● Review source code các dự án/ sản phẩm.

● Tạo tài liệu Thiết kế kiến trúc (Architecture Design), Thiết kế hạ tầng (Infrastructure Design) cho các dự án/ sản phẩm.

● Tạo pipeline phát triển & triển khai (build & deployment pipeline) cho các dự án/ sản phẩm.

● Áp dụng DevOps, Tích hợp liên tục (Continuous Integration), Triển khai liên tục (Continuous Deployment) cho các dự án/ sản phẩm. ● Điều tra và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của các dự án/ sản phẩm. ● (Danh sách các dự án/ sản phẩm ở phía dưới).

Quản lý sản phẩm (Product Manager) - 3S Intersoft 9/2014 - 3/2019

Quản lý phát triển sản phẩm Crisis Management System - Head of 3S R&D Center

Trong quá trình làm Head of R&D Center và CTO, có tham gia quản lý một số dự án hỗ trợ bộ phận vận hành của công ty (làm song song).

Lập trình viên - 3S Intersoft 9/2012 - 9/2014

Lập trình viên - FPT Software 6/2011 - 4/2012

Kiểm thử viên - FPT Software 1/2011 - 5/2011

Kỹ năng mềm

Học tập và tạo dựng tri thức: Học nhanh, hiểu nhanh vấn đề. Luôn đề cao tinh thần học tập suốt đời.

Quản lý Công nghệ: Luôn cập nhật về công nghệ mới; áp dụng công nghệ mới cho nhu cầu tổ chức; đảm bảo nhân viên được đào tạo và có thể sử dụng công nghệ cần thiết cho công việc.

Giao tiếp hiệu quả: Thuyết trình rõ ràng và hiệu quả cho các cá nhân và nhóm; lắng nghe người khác; có thể phê bình và hiểu thông tin được viết bởi người khác.

Cải tiến và Đổi mới sáng tạo: Luôn cố gắng đề xuất các biện pháp cải tiến liên tục; phát triển những hiểu biết mới và giải pháp mới lạ; nuôi dưỡng tinh thần đổi mới và thúc đẩy tư duy đổi mới ở người khác.

Thương lượng và thuyết phục: Biết cách sử dụng hợp lý cách thức đàm phán, thuyết phục và sử dụng thẩm quyền khi làm việc với những người khác để đạt được mục tiêu.

Lãnh đạo và Huấn luyện: đang trong quá trình học tập/ rèn luyện để nâng cao năng lực lãnh đạo và huấn luyện người khác hiệu quả.

Giải thưởng

Microsoft: Competitor of Imagine Cup 2012, Vietnam

VFOSSA: Giải nhất & Giải Phong cách Nguồn mở cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2012.

Fsoft: Giải 3 cuộc thi tìm hiểu về An toàn thông tin 2011

3S:

● Nhân viên xuất sắc nhất tháng 12/2012

● Nhân viên xuất sắc nhất tháng 3/2013.

● Nhân viên xuất sắc hạng đồng năm 2013.

● Giải nhất cuộc thi năng lực toàn công ty năm 2016.