Thứ hai, 16/5/2022
Thứ sáu, 25/3/2022, 09:14 (GMT+7)

Lịch sử phát triển trường kỳ của xe điện

Trong lịch sử hơn 100 năm phát triển, xe điện đã trải qua những giai đoạn thăng trầm nhưng đang dần lấy lại vị thế từng có của nó.

Lịch sử phát triển trường kỳ của xe điện
 
 

Đồ họa: TED-Ed