Thứ ba, 29/11/2022

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

“Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam