Thứ ba, 29/11/2022

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam