Thứ bảy, 25/9/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người điều khiển ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam