Thứ ba, 21/5/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam