Chủ nhật, 14/4/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Trong trường hợp đặc biệt, để được lắp đặt, sử dụng còi, đèn khác thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam