Thứ năm, 18/4/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam