Thứ sáu, 19/4/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam