Thứ hai, 26/2/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam