Chủ nhật, 19/5/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam