Thứ bảy, 2/3/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam