Thứ ba, 21/5/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam