Thứ ba, 6/12/2022

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

“Làn đường” là gì?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam