Thứ sáu, 19/4/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam