Thứ ba, 23/4/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam