• Họ và tên
  • Quê quán
  • Chức vụ, đơn vị công tác
  • Học vấn

© Copyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội