Nam diễn viên chính xuất sắc

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Kịch bản gốc xuất sắc

Phim tài liệu xuất sắc

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

Dựng phim xuất sắc

Quay phim xuất sắc

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Dàn dựng âm thanh xuất sắc

Hòa âm xuất sắc

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

Chiến thắng:

Đề cử:

Phim truyện ngắn xuất sắc

Chiến thắng:

Đề cử:

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc