Giải thưởng

Hạng mục: Thiết kế mô hình check-in

Giải Đặc biệt

80.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Nhất

65.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Nhì

55.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Ba

45.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Khuyến khích

40.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Bình chọn

40.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Hạng mục - Thiết kế biểu tượng vui

Giải Đặc biệt

75.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Nhất

60.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Nhì

50.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Ba

40.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Khuyến khích

38.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng

Giải Bình chọn

38.000.000 VNĐ

bao gồm tiền mặt và quà tặng