Bài dự thi
Chọn chủ đề

Vui cùng Vinfast

Vui cùng Vinfast

Niềm vui nhân đôi khi có nhà tại Vinhomes Grand Park và mới tậu được chiếc xe Vinfast bạn tôi đã không kiềm được cảm xúc đã vội vã chụp hình chiếc xe mới của mình khi trời mưa vừa tạnh

Kiều Anh Dũng

Vui cùng Vinfast

Chủ đề: Sự kiện


Niềm vui nhân đôi khi có nhà tại Vinhomes Grand Park và mới tậu được chiếc xe Vinfast bạn tôi đã không kiềm được cảm xúc đã vội vã chụp hình chiếc xe mới của mình khi trời mưa vừa tạnh

Bài dự thi khác