Bài dự thi
Chọn chủ đề

Nếu được quay trở lại, mình vẫn chọn nơi đây!

Nếu được quay trở lại, mình vẫn chọn nơi đây!

Cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi rất nhiều từ ngày về đây sống. Bọn trẻ năng động hơn, bản thân mình cười nhiều hơn.

Môi trường sống xanh, sạch, gần gũi thiên nhiên giúp mình cởi mở hơn và có nhiều hàng xóm, cùng nhau vượt qua mùa dịch với những kỷ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Chúng mình vẫn gọi nơi đây bằng cái tên thân thuộc "làng Vin", và với gia đình mình, Vinhome Grand Park sẽ là điểm dừng chân cuối cùng.

Lê Anh Chi

Nếu được quay trở lại, mình vẫn chọn nơi đây!

Chủ đề: Sự kiện


Cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi rất nhiều từ ngày về đây sống. Bọn trẻ năng động hơn, bản thân mình cười nhiều hơn.

Môi trường sống xanh, sạch, gần gũi thiên nhiên giúp mình cởi mở hơn và có nhiều hàng xóm, cùng nhau vượt qua mùa dịch với những kỷ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Chúng mình vẫn gọi nơi đây bằng cái tên thân thuộc "làng Vin", và với gia đình mình, Vinhome Grand Park sẽ là điểm dừng chân cuối cùng.

Bài dự thi khác