Bài dự thi
Chọn chủ đề

Thanh xuân

Thanh xuân

Những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ. Cảm ơn Vinhomes Grand Park đã tạo ra một nơi thật đẹp đẽ để gói trọn thanh xuân trong bức ảnh này.

Tăng Thoại Thiên Thanh

Thanh xuân

Chủ đề: Sự kiện


Những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ. Cảm ơn Vinhomes Grand Park đã tạo ra một nơi thật đẹp đẽ để gói trọn thanh xuân trong bức ảnh này.

Bài dự thi khác