Bài dự thi khác

Thí sinh dự thi: Trần Trương Toàn Tâm

Du học thạc sĩ về bán bảo hiểm

Khi nghe những lời nói tiêu cực về bảo hiểm, nhiều lúc tôi tự hỏi có lẽ mình đã chọn sai nghề, nhưng có một sự kiện đã thay đổi tất cả.

Thí sinh dự thi: Phạm Nguyễn Minh Thư

Bảo hiểm - mua một được ba

Câu chuyện về việc chi trả thẻ bảo hiểm Hàng trang vui khỏe của Prudential cho một khách hàng tôi đang chăm sóc.

Thí sinh dự thi: Tống Thị Mỹ Tiên

Thư gửi thiên thần bé nhỏ bé

Đây là câu chuyện khiến tôi hối tiếc nhất trong hơn một năm trong sự nghiệp trở thành chuyên viên tư vấn bảo hiểm.

Thí sinh dự thi: Nguyễn Huỳnh Hiên

Khi cần mình có nhau

Tôi luôn tự hứa với bản thân là làm việc tận tâm để mang những giá trị tốt đẹp nhất đến với khách hàng và lan tỏa giá trị nhân văn bảo hiểm.