VnExpress logo Trang chủ

Cuộc sống tại Vũ Hán giữa lệnh phong tỏa

Người dân ở nhà và hủy các hoạt động Tết, nhưng nguồn hàng hóa và giá cả không biến động sau khi Vũ Hán bị phong tỏa ngày 23/1.

Sống tại Vũ Hán những ngày thành phố bị phong tỏa
 
 

Video: SCMP/CCTV, AFP

 

Bản đồ bệnh dịch tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết qua email