Thế giới
Thứ hai, 10/7/2023, 10:02 (GMT+7)

Cách thức hoạt động của đạn chùm

Đạn pháo hoặc rocket chùm chứa nhiều quả đạn con, được giải phóng trên diện tích rộng gây sát thương lớn, nhưng nhiều quả không nổ tiềm ẩn nguy cơ.

Đồ họa: WP, WSJ