Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
 
 
Siêu sao của Barcelona xử lý gần như hoàn hảo trong các tình huống rê dắt hoặc kiến tạo, dứt điểm....