tham nhũng
 
 
Gần 100 km cống vòm dưới lòng đất trung tâm Sài Gòn được người Pháp xây dựng từ năm 1870 để thoát nước hiện đã hư hỏng, không còn chức năng thoát nước. Lòng cống xuất hiện nhiều vết nứt gây nguy cơ gây sụp mặt đường cao.