Olympics 2016

  • Điều đặc biệt của đuốc Thế vận hội 2016

    Điều đặc biệt của đuốc Thế vận hội 2016

    Được châm từ lửa mặt trời trên đỉnh thiêng Olympia, ngọn đuốc Thế vận hội 2016, với phần ngọn lấp lánh ánh vàng, phần thân độc đáo bất ngờ, có mặt ở Brazil hôm qua để bắt đầu hành trình qua 300 thành phố.
 
Luật sư chất vấn Phương Nga về việc thuê xã hội đen
"Ai nói với bị cáo thuê xã hội đen để dằn mặt ông Cao Toàn Mỹ?", luật sư ông Mỹ  chất vấn hoa hậu Phương Nga, sáng nay.