Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Virtual QC

Giới thiệu doanh nghiệp

EM & AI là công ty đi tiên phong trong việc nghiên cứu chuyên sâu công nghệ phân tích ngôn ngữ tự nhiên NLP tiếng Việt và trí tuệ nhân tạo AI. Nhiệm vụ của EM&AI đó là gắn kết mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp với giải pháp trí tuệ nhân tạo AI & NLP toàn diện hướng đến Nâng cao trải nghiệm khách hàng Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm

Virtual QC là hệ thống phân tích cuộc gọi và đánh giá chất lượng tổng đài tự động dựa trên công nghệ học máy độc quyền của EM&AI gồm: Speech to Text (Chuyển đổi giọng nói thành văn bản) và Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
Các tính năng vượt trội của hệ thống
- Xây dựng và tùy chỉnh tiêu chí đánh giá
- Diễn dịch cuộc gọi và đánh giá cảm xúc
- Chấm điểm tự động, bình luận và đào tạo theo từng trường hợp
- Phân tích xu hướng, báo cáo và đánh giá chất lượng nhân sự tổng đài
- Trích xuất thông tin quan trọng trong cuộc gọi

Trở lại VnExpress