Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Vệ tinh NanoDragon

Giới thiệu doanh nghiệp

Vụ Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực công nghệ cao khác được Bộ trưởng giao.

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm chính của Đề tài là một vệ tinh cỡ nano, kích thước 3U (100 x 100 x 340.5mm) với hai nhiệm vụ là kiểm nghiệm hoạt động của phân hệ xác định và điều khiển tư thế (ADCS) và thu thử tín hiệu nhận dạng tàu thủy (AIS).
Vệ tinh dự kiến được phóng vào cuối năm 2021 lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời với độ cao 560 km theo tên lửa Epsilon#5 của Nhật Bản. Đề tài là toàn bộ quá trình phát triển vệ tinh từ giai đoạn nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ, thiết kế, chế tạo, tích hợp và thử nghiệm chức năng, thử nghiệm môi trường cho vệ tinh. Bên cạnh đó là quá trình chuẩn bị cho phóng và vận hành vệ tinh, bao gồm việc lên kế hoạch vận hành, thực hiện các thủ tục phóng và quan trọng hơn nữa là việc thiết kế, lắp đặt một trạm mặt đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để vận hành vệ tinh trên quỹ đạo.

Trở lại VnExpress