Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

TechDemo

TechDemo được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2011, nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp, giúp nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả vào sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại TechDemo 2017, tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ tại TechDemo 2017. Ảnh: Nguyễn Đông.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại TechDemo 2017.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại TechDemo 2020.

Trở lại VnExpress