Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Social Commerce Lạc Khởi

Giới thiệu doanh nghiệp

Lạc Khởi là một nền tảng chia sẻ nội dung theo chủ đề Lịch Sử – Văn hoá. Hoạt động theo mô hình Social Commerce. Xuất phát từ một ý niệm muốn “bình dân hoá” lịch sử, để Sử Việt có thể gần gũi và phổ biến hơn với người Việt. Lạc Khởi đã xác định cho mình một con đường dài hạn để trở thành một start-up đầu tiên làm nội dung lịch sử một cách chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm

Lạc Khởi là một nền tảng chia sẻ nội dung theo chủ đề Lịch Sử – Văn hoá. Hoạt động theo mô hình Social Commerce.
Xuất phát từ một ý niệm muốn "bình dân hoá" lịch sử, để Sử Việt có thể gần gũi và phổ biến hơn với người Việt. Lạc Khởi đã xác định cho mình một con đường dài hạn để trở thành một start-up đầu tiên làm nội dung lịch sử một cách chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trở lại VnExpress