Trở về VnExpress Số hóa

Lê Tấn Phát

Lê Tấn Phát

Lê Tấn Phát

Cosplay Contest

Lê Tấn Phát

Lượt bình chọn:
5
Bình chọn

Giới thiệu đề cử

Arataki Itto trong Genshin Impact Bang chủ bang Arataki

Các đề cử cùng hạng mục

Cosplay Contest

Trần Minh Anh

63

Cosplay Contest

Nguyễn Thảo Linh

16

Cosplay Contest

Vũ Thanh Hương

100

Cosplay Contest

Mỳ Tôm

117

Cosplay Contest

Trương Phan Hồng Hà

31

Cosplay Contest

Nguyễn Trang Thảo

16