Trở về VnExpress Số hóa

Cuộc thiCosplay Contest

Sân chơi dành cho cộng đồng cosplayer “biến hóa” để trở thành các nhân vật game yêu thích theo phong cách đa dạng và ấn tượng nhất.
Đăng ký ngay

Đăng ký dự thi Online Cosplay Contest

Họ và tên người đăng ký *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *
Tên nhóm dự thi
Mô tả nhân vật game bạn cosplay
Hình ảnh cosplay của bạn (không bao gồm video ngắn, ảnh động GIF) *
Tối đa 10 hình ảnh
Lưu ý: Trong quá trình đánh giá Đề cử, Đơn vị vui lòng cung cấp các thông tin bổ sung trong trường hợp nhận được yêu cầu từ Ban tổ chức.