Trở về VnExpress Số hóa

Thể lệ và tiêu chí

Điều 1: Đối tượng tham gia đăng ký dự án/sản phẩm game

 • Những đơn vị/cá nhân tại Việt Nam đang phát triển dự án game và có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư, nhà phát hành hoặc các doanh nghiệp đồng hành.

Điều 2: Yêu cầu về sản phẩm/dự án game

 • Không giới hạn số lượng dự án/sản phẩm của mỗi đơn vị
 • Tất cả các sản phẩm/dự án game ở mọi thể loại đã có phiên bản thử nghiệm hoặc phiên bản chính thức đều có thể tham gia chương trình.
 • Sản phẩm/dự án không vi phạm vấn đề bản quyền, thuần phong mỹ tục, lịch sử, chủ quyền.
 • Những thông tin xoay quanh sản phẩm/dự án cần minh bạch, chính xác, không cung cấp những thông tin không rõ ràng hoặc sai sự thật.

Điều 3: Thời hạn tham gia và nơi nhận hồ sơ dự thi:

1. Các giai đoạn:
Vòng thi Thời gian Hình thức
Vòng Sơ loại 13/12/2023 Online
Vòng Pitching Tháng 4/2024 Online
Vòng chung kết 11/5/2024 Tại sự kiện chính GameHub
2. Không giới hạn số lượng dự án/sản phẩm của mỗi đơn vị
 • Hình thức: Nhận thông tin dự án/sản phẩm trên website của chương trình (Cổng thông tin GameHub) thông qua bản đăng ký với các trường thông tin do BTC yêu cầu.
 • Email liên hệ: Gameverse@vnexpress.net

Điều 4: Hội đồng đánh giá và đầu tư, hình thức đầu tư

Hội đồng đánh giá và đầu tư
 • Đại diện các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các đơn vị phát hành game trong và ngoài nước được công bố danh sách trên cổng thông tin chính thức của chương trình.
Hình thức đầu tư
 • Khoản đầu tư (tiền mặt hoặc gói hỗ trợ) từ các đơn vị trong Hội đồng đánh giá và đầu tư.
Điều 5: Cách thức đánh giá
Vòng Sơ loại:
 • Các đơn vị/cá nhân có sản phẩm/dự án game sẽ đăng ký thông tin tại Cổng thông tin GameHub.
 • Những sản phẩm/dự án này sẽ được BTC kiểm chứng thông tin và công bố một số thông tin cơ bản trên Cổng thông tin GameHub.
 • Các nhà đầu tư trong Hội đồng đánh giá và đầu tư lựa chọn các sản phẩm/dự án tiềm năng đã được công bố thông tin và gửi danh sách về BTC để được cung cấp thêm thông tin, sắp xếp lịch gặp và trao đổi chi tiết về sản phẩm tại Vòng đánh giá với các studio.
 • Lưu ý: Các dự án gửi hồ sơ sau 1/2/2024 vẫn có cơ hội hiển thị thông tin trên website chương trình nhưng không được tham gia các vòng gọi đầu tư tiếp theo trong khuôn khổ GameHub.
Vòng Đánh giá:
 • Những sản phẩm game được lựa chọn tại Vòng Sơ loại sẽ tham gia vào phần pitching với Hội đồng để trình bày về sản phẩm/dự án và nhận ý kiến nhận xét, định hướng sản phẩm
 • Mỗi đội có 10-15 phút trình bày và 15 phút trả lời các câu hỏi và lắng nghe nhận xét.
 • Các sản phẩm/dự án được đánh giá có tiềm năng sẽ được lựa chọn để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch sản phẩm/dự án và tham gia pitching tại Vòng Chung kết.
Vòng Chung kết:
 • Tại Vòng chung kết, những đơn vị có sản phẩm được lựa chọn từ vòng trước sẽ trình bày trước Hội đồng đầu tư về sản phẩm của mình.
 • Mỗi đội có 10 phút trình bày và 5 phút trả lời câu hỏi từ Hội đồng trên sân khấu chính của sự kiện.
 • Những sản phẩm/dự án được đánh giá tốt và có mức độ phù hợp cao với yêu cầu của cá nhân các thành viên trong Hội đồng sẽ nhận được chi phí đầu tư thích hợp.
 • Một sản phẩm/dự án có thể nhận được nhiều hơn 01 đơn vị tham gia đầu tư.
Điều 6: Điều lệ và quy định
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc gửi thông tin không thành công tới BTC.
 • Bất cứ thông tin, tài liệu nào do người tham gia cung cấp đều cần được đảm bảo về sự chính xác, đầy đủ và minh bạch.
 • Các cá nhân, tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc và bản quyền các bài dự thi của mình theo các quy định hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các phát sinh tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu, quyền tác giả các sản phẩm tham gia cuộc thi.
 • Bằng việc tham gia cuộc thi này, theo quy định của pháp luật Việt Nam, người dự thi đã đồng ý cho Ban tổ chức: Công bố hoặc cho phép người khác công bố sản phẩm dự thi; Trình bày sản phẩm dự thi trước công chúng; Truyền đạt sản phẩm dự thi tới công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
 • Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề đó nằm ngoài quy định đang có, Ban tổ chức giữ toàn quyền đưa ra quyết định.

Mọi cá nhân/tổ chức tham gia giải thưởng đều đồng ý và tuân theo nội dung của Điều lệ và Quy định này.