VnExpress
Thứ sáu,6/12/2019

BÌNH CHỌNSẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC 2019

Thời gian đến vòng Chung kết

vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Garmin Fenix 6 tại hạng mục Đồng hồ thông minh tốt nhất votrungkien86 vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Samsung QLED Q900R tại hạng mục TV xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Dell XPS 13 9380 tại hạng mục Laptop xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Samsung Galaxy Fold tại hạng mục Điện thoại xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony A7R Mark IV tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony OLED A9F tại hạng mục TV xuất sắc vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony Xperia 1 tại hạng mục Điện thoại xuất sắc Nguyễn Hưng vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc phamnguyenanhtuong vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên thuyluu28031983 vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 tại hạng mục Laptop xuất sắc
vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Garmin Fenix 6 tại hạng mục Đồng hồ thông minh tốt nhất votrungkien86 vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Samsung QLED Q900R tại hạng mục TV xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Dell XPS 13 9380 tại hạng mục Laptop xuất sắc votrungkien86 vừa bình chọn Samsung Galaxy Fold tại hạng mục Điện thoại xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony A7R Mark IV tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony OLED A9F tại hạng mục TV xuất sắc vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc kevillluck1997 vừa bình chọn Sony Xperia 1 tại hạng mục Điện thoại xuất sắc Nguyễn Hưng vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc phamnguyenanhtuong vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên thuyluu28031983 vừa bình chọn Canon EOS 90D tại hạng mục Máy ảnh xuất sắc vừa bình chọn Lenovo IdeaPad S340 tại hạng mục Laptop tốt nhất cho sinh viên vừa bình chọn Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 tại hạng mục Laptop xuất sắc

Hạng mục bình chọn

Tin tức