world cup 2022
Thứ bảy, 26/11/2022, 00:00 (GMT+7)

Quy trình để tạo ra mặt sân bóng hoàn hảo

Mặt sân bóng chất lượng cao đòi hỏi phải có hệ thống thoát nước, sưởi ấm và thường xuyên chăm sóc cũng như cắt tỉa cỏ.