Metro Sài Gòn

"Giấc mơ" về mạng lưới tàu điện ngầm chạy khắp TP HCM đang dần thành hiện thực với việc thi công tuyến metro đầu tiên dài gần 20 km. Dự kiến, sau khi 8 tuyến metro hoàn chỉnh, người dân Sài Gòn sẽ đi lại chủ yếu bằng tàu điện ngầm.

Chi tiết