Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Hóa chất Việt Trì (VITRICHEM)

Giới thiệu doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ (VITRICHEM) Trụ sở: phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: - Sản xuất và kinh doanh Hóa chất cơ bản; - Tư vấn kỹ thuật; - Vận tải hóa chất. Tel: 0210 3911 696. Fax: 0210 3611 512. Web: http://vitrichem.vn/.

Giới thiệu sản phẩm

- Sản phẩm NaOH 32% - 50%: Công ty đang áp dụng Công nghệ sản xuất xút là Công nghệ bản quyền Asahi Kasei Nhật Bản thế hệ màng trao đổi ion membrane không khoảng cách (Zero gap) Sản phẩm từ quá trình điện phân nước muối là NaOH 32%, khí Cl2, khí H2, Xút 50% được cô đặc từ xút 32% các thiết bị được nhập khẩu từ hãng Alfa Laval Thụy Sỹ.
- Sản phẩm acid HCl 31%-36%: Được tổng hợp từ khí Cl2, khí H2. Công nghệ tổng hợp 3 trong 1 có sinh hơi được đánh giá là công nghệ thân thiện môi trường vì tận dụng nhiệt của quá trình để sản xuất hơi nóng, thiết bị được chế tạo từ vật liệu Graphite.
- Sản phẩm Polyaluminium chloride (PAC), Clo lỏng, Javell: Được sản xuất theo công nghệ hiện đại 100% tự động hóa.
- Cơ chế cung cấp sản phẩm sử dụng các công ty Thương mại buôn bán hóa chất để ủy quyền làm Đại lý hoặc liên kết để có mạng lưới phân phối toàn quốc.
- Sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Xút lỏng 32% - 50% NaOH; Clo lỏng 99,5% Cl2; acid HCl 31%-36%; Javell 8%-12% NaClO; PAC (Aln(OH)mCl3n-m) bột 31% và PAC lỏng 17%;

Trở lại VnExpress