Sau đại dịch,

sức khoẻ và an toàn tài chính

trở thành ưu tiên hàng đầu
của nhiều người

Chia sẻ của chị Ngọc Mai
30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM

Khách hàng mong muốn

bảo hiểm đơn giản,
linh hoạt và chi phí hợp lý

Pru-Thiết thực

sẽ chăm sóc và bảo vệ khách hàng

với giải pháp đơn giản, linh hoạt, tiết kiệm

Bảng tóm tắt quyền lợi

(*) - Chi trả một lần trong suốt thời hạn hợp đồng.