Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Giải thưởng Báo chí KHCN

Giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm, ghi nhận, tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc về khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trao giải cho các tác giả thắng giải năm 2017. Ảnh: Anh Tuấn.

Trở lại VnExpress